Crèches

Halte garderie de la Costa Verde
Vanga di l'Oru 20221 Santa Maria di u Poghju 
Contact : 04 95 38 54 43

Micro-crèche Ciucciaghje
Résidence Alzete III 20221 Prunete
Contact : 06 31 79 49 40 / 04 95 30 65 10
creche20221@les-cherubins.com

Micro-crèche A Rundinella
U Petricciu 20221 Cervioni
Contact : 04 95 56 61 68
microcreche.cervione@hotmail.fr